Toplumsal değişimler elbette yaşamın akışında olağandır ama bazen bu değişimler beraberinde histeriyi de getirebilir.