İdeal erkek vücudu, ulusların boyları, kitapların esbab-ı mucibesi